Home | Advies

Individu:
Wanneer je een enkel advies wil over een bepaalde kwestie of gedachten dan kun je hiervoor bij mij terecht.
Dit kan snel worden geregeld. Dit kan per telefoon, e-mail of in een persoonlijk gesprek. We hebben het alleen maar over jouw ingebrachte vraag of onderwerp.

Voorbeelden: Een situatie keert regelmatig terug en de oplossingen die jij daarvoor hebt bedacht, blijken niet het resultaat op te leveren die je had gedacht. Ze worden door jou als vervelend ervaren. Dit kan voorkomen bij de opvoeding van je kinderen, familiekwesties, financiën, werk of woonomgeving. Op school wordt je niet gehoord als moeder/vader naar wat wenselijk is voor je kind. Hoe kun je op een andere manier je wensen onder de aandacht brengen, zodat er wel naar je wordt geluisterd? Van je buren ondervindt je hinder c.q. geluidoverlast.
Hoe breng je dit onder de aandacht, zonder dat de relatie met de buren wordt verstoord? Je hebt binnenkort een functioneringsgesprek op je werk. Je wil kritiek geven op je leidinggevende, maar je weet niet hoe je het positief kan brengen? Er wordt door je familie een groot beroep gedaan op je loyaliteit, maar eigenlijk heb je geen zin om je voor het karretje te laten spannen. Hoe kun je zonder de confrontatie aan te gaan een alternatief bedenken, zodat de familierelaties in stand blijven?

Bedrijven/Organisaties/Instellingen:
Voor allen geldt, wanneer er behoefte is voor een onafhankelijk advies. Dit kan slechts een eenmalig advies zijn, zodat je met de nieuwe inzichten weer verder kan. Maar het kan ook voor meerdere keren, wanneer je behoefte hebt om even feedback te halen over de ingezette koers. Dit kan zowel in persoonlijk contact (face to face), telefonisch, per mail of sms.

Bijvoorbeeld: Je bent manager en twee medewerkers hebben een conflict met elkaar. Je hebt wel een beleid om hier mee om te gaan en je hebt ook een Personeel en Arbeidafdeling om die in te schakelen. Toch is het dan belangrijk dat je bewust bent dat je met je contacten met hen al geen uitspraken doet, die uitgelegd kunnen worden als partijdigheid. Je begrijpt dat het conflict daardoor niet eerder wordt opgelost. Gelukkig wordt er ook niet dagelijks een beroep gedaan op deze vaardigheden. Het is niet negatief om je door een buitenstaander te laten adviseren over interventie mogelijkheden. Nog een voorbeeld: Een vacature. Wie past het beste in het team/afdeling? Kennis kun je toetsen d.m.v. het overleggen van een diploma en vragen te stellen. Het karakter van iemand of de attitude zijn moeilijker te beoordelen. Daarom vooraf hierover praten met een deskundige voor tips en adviezen kan zinvol zijn. Of laat de deskundige deel uit maken van de sollicitatiecommissie. Meer opties zijn mogelijk. Hoe maak je de beste keuze?

Daarnaast kun je ook behoeft hebben aan expertise inzake een problematische situatie of voor advies betreffende de uitvoering van de ARBO Wet en de psychosociale belasting. Ongezonde werkdruk, stress/burn-out, agressie (o.a. pesten), geweld, (seksuele) intimidatie, (mis)communicatie en (tegen)samenwerking.
Het voorkomen van bovenstaande of het risico zo klein mogelijk maken. Hoe doe je dat? En welke voorwaarden zijn er voor nodig? En als het toch plaats vindt in je bedrijf, hoe kun je dan het beste hiermee omgaan? Hoe krijg je weer gezonde verhoudingen? Een enkel gesprek kan verfrissend werken.

Hoe krijg je het ziekteverzuim omlaag? Of hoe houd je je medewerkers gepassioneerd?
Een goede werksfeer blijkt het beste medicijn voor energie, gezondheid en welzijn te zijn.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Standerdmolen 35
6657 DJ Boven-Leeuwen
Tel: 0487-596407
contactherman@kpnmail.nl