Home | Rouw

Bij het horen van het woord rouw, zal dit vaak geassocieerd worden met de dood. Na de dood hoort rouw erbij voor de meeste samenlevingen en culturen. Dood bekent afscheid nemen en verliezen. Dit gaat vaak gepaard met verschillende emoties, die door iedereen op zijn manier wordt geuit of wordt beleefd. Iemand is dood gegaan of is overleden. Wat is je woordkeuze? Maar de feitelijkheid blijft hetzelfde.

Maar naast de dood, wat op zich al een mysterie is en zal blijven, kunnen we nog in meer situaties terecht komen waar we ook met afscheid en verlies te maken krijgen. In willekeurige volgorde valt te denken aan ziekte, echtscheiding, het verliezen van je werk of vriendschap, miskraam en of kinderloosheid en andere handicaps of beperkingen.

Als rouwende krijg je met vier fases te maken:

De tijd na het overlijden van een dierbaar iemand of de confrontatie met het verlies van....... (vul zelf maar in) is een emotionele tijd. Sommige rouwende krijgen het gevoel dat ze gek dreigen te worden. Zeker als ze hun emoties niet begrijpen. Of zij, die in hun omgeving moeilijk hun gevoelens kunnen uiten of erover kunnen en mogen praten.
Het rouwproces heeft invloed op alle situaties in het leven: het werk, de relaties met anderen en het zelfbeeld.
Daarnaast kan het rouwproces ook lichamelijke gevolgen hebben.

Speciale aandacht voor: Hoe vertel je het de kind(eren)?
Bijvoorbeeld: Bij het overlijden van een grootouder
, staan ouders vaak voor een dilemma. Snapt je kleuter iets van doodgaan, en moet je hem/haar er iets over vertellen? Echt begrijpen zal hij/zij het niet. Wel zal het aangenomen worden en aanvaarden. Dat is ook belangrijk voor zijn/haar verdere ontwikkeling. Schijnbaar hoort dit bij het leven, zoals eten en slapen. Het geeft duidelijkheid en dat maakt dat je kleuter minder eigen spinsels gaat ontwikkelen van o.a. angst. Maar natuurlijk wel afgestemd op kindertaal en niveau. Ook wanneer huisdieren zijn dood gegaan. Hoe ga je daarmee om? En wat is het verschil? Ook voor kinderen is het moeilijk te begrijpen wanneer ouders gaan scheiden. Wat ga je precies vertellen? Papa en Mama houden niet meer van elkaar? Maar ook Papa en Mama willen niet meer ruzie maken. Hoe duidelijker dat je het uit kan leggen en de consequenties concreet kan benoemen, hoe minder onrust bij je kleuter. Realiseer je dat bij zo'n gesprek elke zin belangrijk is. Laat jezelf niet verleiden om je kwaadheid via je kind te laten stromen. Ook echtscheiding hoort bij de levensgebeurtenissen.
Stem af op de leeftijd en 't begripsniveau.

Advies en coaching / counselling horen toe de mogelijkheden van ondersteuning.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Standerdmolen 35
6657 DJ Boven-Leeuwen
Tel: 0487-596407
contactherman@kpnmail.nl