Home | Werk

Hoe belangrijk is je werk voor jou?
Met werk verkrijg je inkomen, status, zingeving, collega's en je wordt in staat gesteld om je kwaliteiten te gebruiken. Van jongs af aan hebben mensen soms al ideeën wat ze willen worden. Nog steeds traditioneel de jongens piloot of brandweerman en de meisjes een verzorgend beroep. Wat ouders doen en of stimuleren zijn vaak belangrijke drijfveren wat of welke schoolkeuze wordt gemaakt. Hieruit voortkomend volgt dan meestal ook een beroepskeuze. Ook kan de toevalligheid meer beslissen, dan dat je zelf had gedacht of verwacht. Werk je om te leven of leef je om te werken? Maakt werken je gelukkig?

Wil je veel geld verdienen, ga je voor een carrière? Of ga je voor je passie en komt veel geld verdienen op de tweede plaats. Mooi zou zijn als je deze twee samen kan verenigen. Eenmaal een keuze gemaakt, dan zal men niet zo gemakkelijk kiezen voor een totaal ander beroep. Dit heeft meestal te maken met (on)zekerheid. Maar elke dag aan het werk gaan, wat je niet boeit of je zoveel stress oplevert is ziekmakend. Op den duur zal je afhaken. De keerzijde van juist gepassioneerd zijn kan ook de nodige problemen veroorzaken. Per week 60 tot 80 uur werken zal wellicht in je omgeving tot klachten leiden. Wil jij deze klachten horen of vind je dat ze zeuren? Je relatie, kinderen, je ouders, vrienden willen je aandacht, maar het ontbreek je aan tijd. Hoe hou je balans tussen werk en privé? Wil en durf je te bespreken dat je minder wilt gaan werken? Welke invloed heeft dit op je carrière? Kun en wil je toegeven dat je het werk leuker/interessanter vindt dan de huiselijkheid, je gezin/relatie, familie of vrienden? Of juist andersom?

Ben je succesvol in je werk? Wat wil je bereiken?
Wat wordt van je geëist? Heb je het idee, dat je niet meer kunt voldoen aan de veranderde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wat kun je er zelf aan doen? Kun je het bespreekbaar maken of wacht je tot dat je steeds onzekerder wordt? Je wilt je (dis) functioneren camoufleren en je verzandt in gedrag van vermijding, negeren en vluchten. Misschien wel onbewust vluchten in allerlei lichamelijke klachten en ziek worden.
Hoe (sociaal)vaardig, assertief en flexibel ben je?
Zo ook bij een reorganisatie. Welke consequenties heeft het voor jou? Mag je blijven? Maar moet je wel solliciteren op je eigen functie en zijn er meer gegadigden. Of bieden ze een geheel andere functie aan op een andere werkplek of in een andere plaats? Bedreiging? Of biedt het je juist nieuwe kansen?

Wat is de sfeer op je werk? Word je gewaardeerd? Krijg je complimenten of word je juist gepest. Heb je het gevoel er niet bij te horen. Je hebt voortdurend conflicten met je collega's of leidinggevende. Het werk vind je leuk, maar genoemde zaken maken het werk minder aantrekkelijk. Wat is je eigen rol en die van de ander? Kun je grenzen aangeven? Of heb je het gevoel dat je niet serieus wordt genomen. Hoe veilig voel jij je om zaken te bespreken? Hoe bespreek je met je leidinggevende dat je thuissituatie is veranderd c.q. dat er stress is. Bijvoorbeeld: Ziekte van jezelf of één van je gezinsleden , de onzekerheid die dit met zich meebrengt en dit invloed heeft op jouw functioneren. De zorg voor je gezin, kinderen en of familie(mantelzorg). De kind(eren) die op school problemen hebben. Scheiding, dood, het verlies van een baan en inkomen of andere levensgebeurtenissen, ze horen bij het leven. Hoe kunnen jouw werkzaamheden tijdelijk worden aangepast aan de omstandigheden? En wie kun je als hulpbron inschakelen?

Advies, coaching of counselling kan je hierbij ondersteunen.

Dat kennen en weten niet op zeker heid, maar op waarschijnlijkheid berusten
Herman Klooster
Raadgever Zorg en Welzijn
Standerdmolen 35
6657 DJ Boven-Leeuwen
Tel: 0487-596407
contactherman@kpnmail.nl